Dromen en ideeën

Veel mensen zijn enthousiast aan de slag in verschillende projecten in de wijk. Natuurlijk hebben we nog veel meer dromen, ideeën en wensen verzameld van mensen uit de wijk. Op deze pagina geven we een overzicht van die ideeën. Deze wensen zijn nog niet concreet opgepakt of het is meer een globaal thema dat belangrijk is voor de wijk. Iedereen die energie heeft om met zo'n idee of wens aan de slag te gaan kan dat doen. Gebruik dit platform om mensen te vinden om mee te doen!

Groet en ontmoet

 • De buurthuiskamers zijn bekend en vindbaar voor bewoners.
 • Senioren zijn minder eenzaam en hebben een sterker sociaal netwerk voor ondersteuning
 • Meer lokale voorzieningen en lokale horeca om elkaar te ontmoeten
 • Meer integratie tussen groepen bewoners met verschillende achtergronden en culturen
 • Beter en/of meer contact met bewoners in je eigen buurt
 • Eenzaamheid is verminderd
 • Meer horeca en uitgaansvoorzieningen
 • Digibeten en analfabeten in de wijk nemen meer deel aan de maatschappij (om- of bij scholing)

Schoon en groen

 • Meer moestuinen: mogelijkheden onderzoeken in het Máximapark. In overleg met het parkberaad.
 • Meer geur kleurrijk groen (zoals buurtmoestuinen, bloementuinen etc.)
 • Schone afvalscheidingsplekken (geen bijplaatsingen)
 • Meer bewoners werken samen aan schoon en groen: Meer gezamenlijke inzet van bewoners in de wijk op schoon en groen waardoor je elkaar ook leert kennen (bijv. samen zwerfafval opruimen, Samen groen onderhouden)
 • Openbare toiletten Máximapark

Werk en geld

 • Bekendheid van regelingen voor de mensen met weinig inkomen/ bij ziekte of werkeloosheid is verbeterd
 • Eerder signaleren van problemen op het gebied van geldproblematiek
 • Meer werkplekken voor ZZP’ers: mogelijkheden aan huis vergroten en/of meer flexwerkplekken maken.
 • De voedselbank meer gefaciliteerd

Jongeren

 • Specifieke inzet op horeca aanbod voor jongeren van 16+ die door alcoholwet nergens meer heen kunnen (horeca is 18+)
 • Jongerendisco zoals Jumpsquare Nieuwegein en in De Schalm in De Meern.

Gezondheid en in beweging

 • Mogelijkheid voor groene ommetjes verspreid in de wijk
 • Meer doorlopende routes
 • Geen wachtlijsten sportverenigingen
 • Betere verlichting ter bevordering van de veiligheid

Duurzaamheid en klimaat

 • De wijk blijft leefbaar bij extreme regenval.
 • Meer bewustzijn van bewoners en ondernemers m.b.t. energieverbruik en verduurzamen van woningen.

  Leidsche Rijn maken we samen

  Dit platform is nieuw, ook voor ons. Werkt iets niet of niet goed? Of zou je hier meer willen kunnen doen of wil je achter de schermen meehelpen, laat het ons weten!

  Cookie-instellingen