Onderzoek aanpak snoeproutes bij scholen

Angelique . November 24, 2017
282 keer bekeken 0 comments

Er zijn al verschillende netwerken actief. Met dit platform kunnen jullie elkaar vinden zodat de netwerken de vragen en wensen die er zijn nog beter kunnen ondersteunen en omzetten in acties. Leidsche Rijners hebben met elkaar de volgende ambties benoemd:

  • Meer geur en kleurrijk groen (zoals buurtmoestuinen, bloementuinen etc.)
  • Meer gezamenlijke inzet van bewoners in de wijk op schoon en groen waardoor je elkaar ook leert kennen (bijv. samen zwerfafval opruimen, samen groen onderhouden)
  • Minder zwerfafval en schone afvalscheidingsplekken
  • Betere afvalinzameling

Onderzoek aanpak snoeproutes bij scholen

Begin november 2018 is de laatste hand gelegd aan de snoeproute tussen het Leidsche Rijn College en de supermarkten van het winkelcentrum Parkwijk. De aftrap van de eerste snoeproute is succesvol afgerond, een goede samenwerking tussen de scholen, ondernemers en de gemeente Utrecht, supporter van schoon.

Images

Schoon en groen

0  Comments

Leidsche Rijn maken we samen

Dit platform is nieuw, ook voor ons. Werkt iets niet of niet goed? Of zou je hier meer willen kunnen doen of wil je achter de schermen meehelpen, laat het ons weten!